Info pro finance

Úvěry a půjčky

Pokud si něco půjčíme, musíme to vrátit. A úvěrem (tzn. finanční půjčkou) se obecně rozumí právo použít cizí peněžní prostředky pro vlastní potřebu s povinností je v určité lhůtě vrátit a zaplatit za toto právo odměnu - úrok. Pokud si člověk vezme úvěr, vznikne mu dluh a stane se z něj dlužník. Dluh je přitom dosud nesplněná povinnost něco udělat anebo právě něco zaplatit. 

A každý náš finanční dluh v sobě zahrnuje jednak jistinu (tzn. částku, která nám byla věřitelem půjčena) a jednak také jeho příslušenství (tzn. odměnu věřitele za to, že nám peníze poskytnul). Příslušenstvím jsou přitom především úroky, ale jsou jím i jiné poplatky - jako je např. poplatek za poskytnutí úvěru, za sepsání smlouvy anebo i poplatky za vedení úvěrového účtu apod.

Úvěry u nás nejčastěji poskytují banky, ale úvěrové služby mohou poskytovat i jiné subjekty, které nejsou bankami či družstevními záložnami, a peníze si můžeme konec konců půjčit i od souseda nebo od známého, ale jako spotřebitelé vystupujeme pouze u závazků a dluhů, které máme u finančních institucí.

A je dobré si uvědomit, že život na úvěr se u nás stal za poslední roky velmi moderním. Banky i další subjekty nabízejí svým klientům rychlé půjčky, předschválené spotřebitelské úvěry či kreditní karty (úvěrové produkty), které lze snadno získat i v obchodě nebo kupř. u stánku přímo v nákupním centru, nemluvě o všudypřítomné reklamě, která nás v televizi i dalších médiích vybízí k tomu, abychom si vybrané zboží nebo služby pořídili již dnes a zaplatili za ně až později, tzn. abychom se stali dlužníky.

Nejvíce peněz jako Češi přitom dlužíme na úvěrech na bydlení. Největší část z toho představují hypotéky, menší pak úvěry ze stavebního spoření. Ale existuje u nás stále i velký počet lidí, kteří své dluhy nezvládnou ani u úvěrů na běžnou spotřebu a kteří se pak mohou snadno ocitnout i v dluhové pasti. A z problémů a spárů exekutorů (což je u nás nejčastější způsob, jak se věřitelé snaží dostat alespoň část svých peněz zpátky) je pak může dostat jen nepříjemný osobní bankrot.

Proto je důležité si uvědomit, jaké jsou nejčastější zdroje našich dluhů, jak můžeme k dluhům přistupovat zodpovědně, a také pochopit, jak jednoltivé úvěrové produkty fungují a co pro nás obnáší.