Info pro finance

Investice a spoření

Pokud část finančních prostředků nespotřebováváme, ale dáváme stranou, spoříme. Pokud si za tyto prostředky pořídíme jiná aktiva, investujeme. V širším slova smyslu jsou tak spoření a investice jen různé formy naší odložené spotřeby, ale odlišují se ve výnosu, riziku a likviditě, tj. v možnosti přeměnit naše finanční prostředky nebo aktiva na věci, které chceme nebo potřebujeme.

Než se však pro nějakou investici rozhodneme, je důležité si uvědomit, že bychom měli mít vytvořenu také určitou rezervu, a měli bychom si také dobře uvědomit, co tyto pojmy znamenají a jak spolu souvisí.

Chceme-li dosáhnout vyššího výnosu, musíme být smířeni s tím, že bude spojen s vyššími riziky a většinou také s horší likviditou, protože obecně platí, že čím menší riziko ztráty hodláme podstoupit, tím nižší bude náš možný výnos, a naopak, čím vyšší výnos je, tím větší je i riziko naší ztráty, a tento výnos pro nás může být také složitejší zpeněžit.

Obecně také platí, že bychom si měli vytvořit určitou rezervu, která by měla pokrýt situaci, kdy naše výdaje přesahují naše příjmy, a v tomto ohledu všem doporučujeme, aby se tento tzv. „polštář“ v našem osobním nebo rodinném rozpočtu rovnal minimálně 3 měsíčním (čistým) příjmům (tzn. aby mohl v případě potřeby pokrýt minimálně 3 měsíční výpadek v našich příjmech), čili i investice a spoření považujeme bezesporu za velmi důležitou součást našeho rozhodování o financích a o využívání souvisejících finančních služeb.

A neměli bychom zapomínat, že spoření a zejména investice nám mohou pomoci naplnit naše cíle i v delším časovém horizontu, tzn. obstarat si bydlení, pomoci našim dětem vykročit do samostatného života či si vytvořit dostatečnou finanční rezervu na mnohem delší období v našem životě nebo se zajistit na stáří, což jsou všechno otázky, které řešíme prakticky všichni a na které náš běžný měsíční nebo roční rozpočet nestačí.

Spotřebitelé přitom v roce 2021 drželi u bank úspory ve výši přesahující 6 biliónů Kč a jen do podílových fondů investovali více než 619 miliard Kč a investice jsou stále populárnější zejména u mladších lidí.

Proto je bez ohledu na náš věk důležité věnovat naši náležitou pozornost právě i spoření a při zachování dostatečné obezřetnosti se nebát ani investic.