Info pro finance

Spoření

Spoření je pravidelné odkládání části příjmu a jeho ukládání nejčastěji na účet, který máme u své banky nebo družstevní záložny. Vhodné je zejména tehdy, pokud prostředky na účtu chcete brzy použít, nebo nevíte, kdy je budete potřebovat.

U spoření je riziko ztráty nízké a vklady jsou navíc pojištěné. Spoření však poskytuje velmi nízký výnos (úrok), ze které navíc banka či družstvo odečítá 15% daň.

V současnosti se vklady úročí 0,0-0,1 % na běžných účtech a 0,0-1,7 % na spořících účtech p.a. (ročně), což znamená, že je obecně lepší mít spořící účet, ale i pokud budete spořit 1.000,- Kč měsíčně, váš čistý výnos za rok zpravidla nepřesáhne více jak 50 až 150,- Kč.

Finanční instituce u nás nabízejí různé typy účtů a spořící produkty s různou délkou výpovědní lhůty a i různé typy termínovaných účtů. Pro vytvoření finanční rezervy jsou však vhodné především peněžní vklady s kratší výpovědní lhůtou.

Pokud jde o pojištění vkladů, v ČR jsou pojištěny všechny neanonymní vklady fyzických i právnických osob vedené nejen v českých korunách, ale i v cizí měně. Jde zejména o kreditní zůstatky na účtech (běžné účty, termínované vklady apod.) či na vkladních knížkách nebo potvrzených vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem vydaným vaší bankou nebo spořitelním družstvem.

Výše náhrady (případné kompenzace) se vypočítá z celkového objemu pojištěných pohledávek z vkladů jednotlivého vkladatele u dotčené banky nebo družstevní záložny a poskytuje se ve výši 100 % tohoto objemu, maximálně však do výše ekvivalentu 100 000 EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky anebo družstevní záložny.