Info pro finance

Zapojení spotřebitelů do struktur finančního trhu

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) považuje za důležitou součást své strategie konstruktivně se zapojovat do diskuze s partnery a zainteresovanými stranami do vývoje na trhu, jeho regulace i vytváření samoregulativních nástrojů.

V této sekci uvádíme jako příklad několik takových aktivit rozvíjených na národní i evropské úrovni. O jejich obsahu a dalších zde budeme postupně informovat.