Info pro finance

Zapojení spotřebitelů - legislativa finančního trhu

Často se setkáváme se snahou řešit regulací problémy na trhu finančních služeb. Spotřebitelé se domnívají, že tužší regulace bankovního systému jim bude automaticky prospěšná a všem nedostatkům, se kterými se potýkají, jednoduše zabrání. To ale nemusí být vždy pravda. Sdružení českých spotřebitelů sleduje regulativní vývoj na evropské i národní úrovni a v rámci svých kapacit se snaží do diskuze přispívat.