Info pro finance

Kampaně a průzkumy

Podepsat můžeš, přečíst musíš!

Sdružení českých spotřebitelů zdůrazňuje, že spotřebitel musí podstatně zvýšit svoji vlastní zodpovědnost za svoji volbu, své rozhodnutí, za svůj podpis na smlouvě. V kampani Podepsat můžeš, přečíst musíš!, vedené s dalšími partnery, realizujeme postupně řadu aktivit, kterými se snažíme právní uvědomění spotřebitelů posílit.

Poradna při finanční tísni

Rostoucí zadlužování je nepochybně velkým problémem dnešní doby. Nekontrolovaným a obtížně kontrolovatelným. Na tuto problematiku je zaměřena výše zmíněná kampaň Podepsat můžeš, přečíst musíš! SČS ale podniká další a další konkrétní kroky. Jedním z nejefektivnějších bylo založení speciálně zaměřené poradny pro osoby, které se chtějí zadlužit, anebo které již jsou v problému souvisejícím se zadlužením či předlužením. Kvalifikované síly v poradně poskytují bezplatnou pomoc. Více na doméně finanční tíseň Zde.

Jak Češi vnímají nové platební prostředky?

Víte, že 92 % dotázaných českých spotřebitelů ve věku do 60 let disponuje běžným účtem a 96 % vlastní alespoň jednu platební kartu. Vyplývá to z průzkumu agentury Perfect Crowd, který Sdružení českých spotřebitelů s partnery připravovalo a zaštiťovalo na přelomu let 2013 a 2014. Cílem spotřebitelského průzkumu bylo získání přehledu o tom, jak spotřebitelé vnímají služby finančního trhu v oblasti elektronických platebních prostředků, zejména z hlediska jejich kvality a bezpečnosti. Jak jsou informování, jak informace vnímají a vyhodnocují, jak akceptují inovativní produkty (bezkontaktní karty). Jak spotřebitel své názory utváří - na základě svých reálných zkušeností či přejímá mediálně zavedené klišé? Výsledky průzkumu přibližujeme následujícími výstupy a informacemi: infografika, komplexní zpráva, souhrnná informace SČS a tiskové zprávy - z ledna a z března 2014.