Info pro finance

Veřejný ochránce práv

  • Veřejný ochránce práv v České republice působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí státní správy, které jsou nečinné anebo jednají v rozporu s právem, principy dobré správy a demokratického právního státu.
  • Více informací o činnosti ombudsmana naleznete na webových stránkách: www.ochrance.cz.

Kontakt:

Adresa: Údolní 39, Brno, 602 00

E-mail: podatelna@ochrance.cz

Telefonická informační linka: (+420) 542 542 888

Telefon – ústředna: (+420) 542 542 111