Info pro finance

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství - USF

  • Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) vznikla v červnu roku 2006.
  • USF je neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství.
  • Cílem Unie je zlepšit kvalitu služeb v oblasti finančního poradenství a zprostředkování na českém trhu pomocí jasně deklarovaných standardů finančního poradenství a dohledu nad jejich dodržováním ze strany členů.
  • V případě, že se setkáte s nekalým jednáním finančních zprostředkovatelů, můžete podat stížnost Etické komisi Unie.
  • Stížnost Etické komisi USF lze podat pouze na činnost některého z členů USF, případně na závažný systémový problém na trhu finančního zprostředkování a poradenství.
  • Po přijetí stížnosti si Etická komise vyžádá stanovisko stěžované společnosti a eventuálně doplnění podkladů od stěžovatele. Následně podání analyzuje, přičemž v této fázi může iniciovat nezávazné smírčí jednání mezi stěžovanou společností a klientem. Pakliže toto jednání nebylo úspěšné, přijme komise závěrečné rozhodnutí.
  • Celý proces by měl trvat maximálně 60 dnů.

Kontakt

Adresa: Španělská 2, 120 00, Praha 2

Tel.: (+420) 221 628 507-8

E-mail: info@usfcr.cz