Info pro finance

Finanční arbitr ČR

 • Kancelář finančního arbitra ČR je organizační složkou státu.
 • Finanční arbitr slouží jako mimosoudní rozhodovací orgán.
 • Finanční arbitr je jmenován vládou ČR na funkční období 5 let.
 • Hlavním posláním finančního arbitra je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi občany a vybranými finančními institucemi, a to výlučně na návrh zákazníka (spotřebitele).
 • Finanční arbitr je příslušný k rozhodování sporů mezi spotřebitelem a poskytovateli platebních služeb, vydavateli elektronických peněz, zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů, investičními společnostmi, pojišťovnami, a provozovateli směnárenských činností.
 • Příklady sporů, ve kterých se na finančního arbitra lze obrátit:
  • v případě nevydání peněz bankomatem
  • spor o několikanásobné zaúčtování transakce při nákupu
  • spor o správnost výše náhrady nákladů za předčasné splacení,
  • spor o platnost odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru
  • spor s investiční společností o hodnotu podílového listu
  • spor o řádné provedení pokynu k nákupu / prodeji / výměně podílového listu obchodníkem s cennými papíry
 • Více informací naleznete na webových stránkách: www.finarbitr.cz
 • Návrh na zahájení řízení můžete podat prostřednictvím webového formuláře

Kontakt

Adresa: Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1

Tel.: + 420 257 042 070

E-mail: arbitr@finarbitr.cz