Info pro finance

AFIZ

(ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ České republiky)

  • Členy asociace jsou všechny právnické a fyzické osoby, které působí na finančním trhu jako zprostředkovatelé či poradci.
  • Cílem AFIZ je stávajícím i budoucím klientům poskytnout informace z oblasti zprostředkování finančních produktů i o produktech samých.
  • AFIZ se snaží o zvyšování informovanosti klientů, a podporuje projekty zaměřené na finanční gramotnost, včetně televizních seriálů jako Osobní finance a Krotitelé dluhů.
  • Pokud se setkáte s neetickým jednáním zprostředkovatele či poradce z řad členů AFIZ, můžete zaslat podnět Etickému výboru AFIZ prostřednictvím webového formuláře
  • Díky tomu máte možnost si stěžovat na jednání, které by jinak orgány státního dohledu neřešily, neboť se nejedná o porušení zákona, ale „pouze“ o porušení etických pravidel.
  • Sankce udělená zprostředkovateli Etickým výborem ovšem neřeší věc samou – nevede tedy k narovnání mezi zprostředkovatelem a klientem, k tomu slouží služba AFIZ SMÍR.
  • AFIZ nabízí službu SMÍR, v rámci které je možné dosáhnout věcného řešení formou mimosoudního vyrovnání – tedy uzavřením smíru spojeného s dohodnutým narovnáním věci.
  • Více informací naleznete zde

Kontakt

Adresa: Krakovská 25, 110 00 Praha 1

Tel.: 222 515 568

E-mail: sekretariat@afiz.cz