Info pro finance

MODEL PRO POSKYTOVÁNÍ KVALITNÍ SLUŽBY V ČR

Ke dnešnímu dni je veřejnosti zpřístupněna webová aplikace vyvinutá ve spolupráci a s gescí Hospodářské komory ČR - top-sluzby.cz.

Nový nástroj má napomoci kultivovat trh služeb v Česku. Skutečnost, že nabídky služeb na trhu jsou z hlediska jejich nestejného věcného a kvalitativního obsahu následně i cenově nesrovnatelné, dlouhodobě „trápila“ členy Hospodářské komory ČR. Na platformě její Sekce pro kvalitu byl proto vyvinut MODEL PRO POSKYTOVÁNÍ KVALITNÍ SLUŽBY V ČR, který byl v závěru roku 2023 ve své finální podobě akceptován a podpořen k dalšímu využití představenstvem Komory. Ke dni 13. června je zpřístupněn veřejnosti. Zviditelnění Modelu podpořila Rada kvality ČR publikací.

Publikace k Modelu

zavřít

13. 06. 2024 10:25