Info pro finance

Úvod

Trh finančních služeb nemůže zůstat mimo rozsah prioritních aktivit Sdružení českých spotřebitelů (SČS). Problémů zůstává totiž mnoho.

Na těchto stránkách chceme podat spotřebiteli základní informace o rizicích, se kterými se může setkat v jednotlivých sektorech finančního trhu a jak se takovým rizikům vyhýbat. Měl by zde nalézt informaci, kde hledat pomoc.

Na stránkách dále informujeme o konkrétních aktivitách a projektech, do kterých je SČS zapojeno s cílem přispět ke zlepšování kvality a "bezpečnosti" finančních služeb.

 

Regulace finančního trhu a jeho produktů v České republice spadá výhradně do pravomocí Ministerstva financí ČR.

Adresa: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha

Tel.: +420 257 041 111,

 

Fax.: +420 257 042 788

Komplexní informace ke stažení - Zde .

Poslední úprava stránek : 5. 4. 2019 17:12