Info pro finance

Základní rámec

Větší ochranu spotřebitelů před nekorektními a lichvářskými poskytovateli půjček řešila novela zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla zabránit některým nečestným praktikám na trhu spotřebitelských úvěrů v České republice. Co novela zákona změnila, čemu brání, co postihuje:

  • Konec vysokých zprostředkovatelských poplatků bez jistoty, že žadatel půjčku skutečně dostane;
  • Předražené telefonní linky ke sjednání úvěru;
  • Smlouva o úvěru musí být napsaná stejnou velikostí písma, nevýhodné podmínky tak již nemohou být ukryty pod čarou a napsané miniaturním písmem;
  • Od smlouvy je možné odstoupit do 14 dnů. Pokud od smlouvy odstoupíte, ruší se i případné doplňkové smlouvy, např. smlouva o životním pojištění;
  • Úvěrová společnost nesmí používat bianco směnky, které se daly vymáhat i přesto, že klient půjčku splatil;
  • Úvěrová společnost je povinná si ověřit, že klient je schopný úvěr splácet - v opačném případě mu úvěr nesmí poskytnout;

Zajištění spotřebitelského úvěru, tedy záruka nesmí být podle novely ve zcela zjevném nepoměru k výši úvěru (reaguje tak na fakt, že dlužník často ručil za několik tisíc korun například bytem).

I když novelu zákona o spotřebitelském úvěru vítáme a nepochybně přispívá k vyšší ochraně spotřebitele, neetickému a nekalému jednání mnohých poskytovatelů půjček nezabrání a proto je i nadále naše obezřetnost nezbytná.

Souhrn legislativy:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový) – obsahuje ustanovení týkající se uzavírání smluv, plnění smluvních povinností a sankce za jejich nesplnění, úpravu spotřebitelských smluv, smluv o finančních službách, smluv o úvěru a o zápůjčce – týká se smluv uzavřených od 1.1.2014.

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník – obsahoval právní úpravu smlouvy o půjčce, základní ustanovení týkající se uzavírání smluv, plnění smluvních povinností a sankce za jejich nesplnění, úpravu spotřebitelských smluv – týká se smluv uzavřených do 31.12.2013.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník- obsahoval právní úpravu smlouvy o úvěru – týká se smluv uzavřených do 31. 12. 2013

Zákon č 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele – obsahuje základní povinnosti podnikatelů při poskytování služeb včetně poskytování úvěrů. Obsahuje příkladný seznam zakázaných obchodních praktik.

Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů– obsahuje podrobnou právní úpravu spotřebitelského úvěru

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření – obsahuje právní úpravu stavebního spoření včetně poskytování úvěrů ze stavebního spoření