Info pro finance

Varujme se rizik

Spotřebitelé to neradi slyší, ale většině problémů se vyhnou vlastní zodpovědností. Pokud jsou navíc obezřetní, je pro ně trh finančních služeb docela bezpečný. Pokuste sledovat a dodržovat následujíc kroky a principy:

Sestavte si rodinný rozpočet – nezapomeňte na položku splátek předchozích úvěrů. Před půjčkou si po dobu alespoň tří měsíců ukládejte stranou částku potřebnou na případné splácení půjčky. Zvažte všechna potenciální rizika, která mohou v budoucnu ovlivnit váš příjem.

Zvažte výběr produktu vhodný pro Váš záměr (např. leasing, hypotéka, kontokorent či běžný spotřebitelský úvěr viz např. naše publikaci Zde).

Pečlivě vybírejte věřitele. Uvědomte si, že si nevybíráte jen někoho, kdo vám půjčí peníze, ale že si vybíráte instituci, s níž budete komunikovat několik let, budete se s ní setkávat a někdy možná budete muset i komunikovat o problémech. Její nabídka, profesionalita a ochota by měly být základem pro vaši volbu.

Alfou omegou pro uzavření smlouvy o úvěru jsou smluvní náležitosti.

Co má smlouva obsahovat?

 • označení věřitele a dlužníka,
 • výši úvěrové částky, kterou se věřitel zavázal dlužníkovi poskytnout,
 • úrokovou sazbu a způsob a termíny splácení úroků,
 • období čerpání a případné odkládací podmínky čerpání úvěru (pozor na podmínky, které jste povinni před čerpáním úvěru splnit),
 • způsob splácení a termín konečné splatnosti úvěru,
 • případné zajištění (např. ručitelský závazek).

Na co si dát konkrétně pozor?

 • Ochrana osobních údajů – viz Zde.
 • Podmínky pro předčasné splacení – viz Zde.
 • RPSN - roční procentní sazba nákladů – viz Zde.
 • Pozor na rozhodčí doložky – viz Zde.
 • Ručení za půjčku – viz Zde.
 • Sankce za porušení smlouvy – Zde.

Závěrečná doporučení:

 • Pokud si chcete vzít půjčku, vždy uvažujte zodpovědně vůči sobě i své rodině.
 • Nezapomeňte, že ve společném vlastnictví manželů jsou za závazky odpovědni oba stejně.
 • Pokud jste se dostali do problémů se splácením nebo vám takové problémy reálně hrozí, vždy se snažte komunikovat se svým věřitelem. Nikdy nedělejte „mrtvého brouka“, nevyplácí se to a navíc vám nabíhají úroky z prodlení.
 • Hlídejte si, aby vám byla každá ústní dohoda s věřitelem potvrzena písemně. Doklady pečlivě uschovávejte.
 • Ověřte si, že vaše platba splátky odešla v pořádku ve stanovený termín na správný účet.
 • Pokud platíte přes účet, zařiďte si raději trvalý příkaz, abyste platbu neopomněli poslat.
 • Vždy uchovávejte doklady o platbách.
 • Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou pomoc. Není to nic špatného, naopak tím ukazujete svůj odpovědný přístup (viz odkazy na poslední straně).
 • Ukládejte si část příjmů stranou, a to jak na dlouhodobé cíle, tak na mimořádné události. Odborníci doporučují takto odkládat cca 15 % rodinných příjmů měsíčně nebo mít uložen alespoň šestinásobek měsíčního rozpočtu domácnosti.
 • Hledejte odbornou pomoc na uvedených odkazech. Zejména upozorňujeme na novou působnost finančního arbitra, do jehož kompetence nyní náleží i rozhodování sporů v oblasti spotřebitelských úvěrů mezi spotřebiteli a věřiteli nebo zprostředkovateli.