Info pro finance

Rizika finančního trhu

Záludností a rizik, které na spotřebitele, který si půjčuje peníze, na trhu čekají je nemálo. V první řadě by ale každý měl začít u sebe a chovat se maximálně zodpovědně. Legislativa obecně spotřebiteli straní, nikdy však absolutně a vždy se bohužel setkáme s problémy, jak se práva domoci.

Sdružení českých spotřebitelů se tématu spotřebitelských úvěrů a půjček věnuje dlouhodobě a obecně odkazujeme na naši speciální doménu vaspodpis.cz. V dalším textu v této sekci se ke konkrétním informacím umístěným na jmenovaných stránkách budeme ještě stejně odkazovat.

Čeho se tedy týkají hlavní rizika při uzavírání smluv o úvěrech a půjčkách?

Hodně lidí si neuvědomuje, že na to, aby si mohli vzít půjčku, musí mít dostatečný příjem. Každý by si měl půjčit jen tolik, kolik dokáže splácet. Půjčit si s vědomím, že nemám na splácení, nebo od začátku počítat s tím, že splácet nebudu, je dokonce trestné a hrozí za to i vězení.

Do určité míry s rizikem pozdější neschopnost splácet je výběr produktu. Každý druh finanční služby má své výhody a nevýhody, a je proto vhodný na pořízení rozdílných věcí. Na popis výhod a nevýhod např. leasingu, hypotéky, kontokorentu či běžného spotřebitelského úvěru odkážeme např. na naši publikaci Zde.

Osobní údaje každého člověka musí být chráněny podle zákona. Pokud má o vás někdo nějaké informace, nemůže s nimi bez vašeho souhlasu dělat, co se mu zlíbí. Každá smlouva o půjčce musí obsahovat některé osobní údaje, přinejmenším vaše jméno a adresu. Proto je obvykle součástí smlouvy o půjčce ustanovení, kterým udělujete tomu, kdo vám půjčuje, souhlas, aby s vašimi osobními údaji nějak nakládal. Přečtěte si však dobře podmínky, abyste věděli, s čím vlastně souhlasíte.

Může se stát, že podepíšete smlouvu o půjčce, ale budete ji chtít ukončit. Buď najdete jiné řešení, nebo budete mít mimořádný příjem a nebudete už půjčku potřebovat, nebo si to prostě rozmyslíte. Solidní smlouvy by měly přesně uvádět, jakým způsobem od nich lze odstoupit. Můžete být ale nemile překvapeni.

RPSN - roční procentní sazba nákladů - tento složitý název vyjadřuje poměr mezi tím, co celkem skutečně zaplatíte za půjčku, a částkou, kterou jste si půjčili. Poskytovatel spotřebitelského úvěru by měl ze zákona toto číslo uvést, abyste mohli snadno porovnat výhodnost různých nabídek.

Pokud se stanete ručitelem nebo spoludlužníkem, poskytujete tak věřiteli záruku, že mu úvěr bude splacen. U některých finančních institucí můžete jako spoludlužník doplňovat chybějící příjem žadatele o úvěr.

Sankce za porušení smlouvy – tím se označuje vše, co vás podle smlouvy postihne, když nedodržíte některý ze svých závazků. Rozhodně je nutné přečíst si celou smlouvu do posledního řádku a nejlépe s tužkou v ruce.