Info pro finance

Úvěry & půjčky

Tyto služby řadíme do sektoru bankovnictví. V jeho rámci dochází k přijímání vkladů od veřejnosti formou běžných a spořicích účtů. Následně banka poskytuje bankovní úvěry. úvěrové služby ovšem mohou poskytovat i jiné subjekty, které nejsou bankami či družstevními záložnami.

Úvěrem obecně je právo použít cizí peněžní prostředky pro vlastní potřebu s povinností je v určité lhůtě vrátit a zaplatit za toto právo odměnu (úrok). Pokud si člověk vezme úvěr, vznikne mu dluh a stane se z něj dlužník. Dluh je dosud nesplněná povinnost něco udělat, nebo něco zaplatit. Dluh v sobě zahrnuje jistinu úvěru (částku, která byla věřitelem poskytnuta/půjčena) a jeho příslušenství (odměnu věřitele za to, že peníze poskytnul). Příslušenstvím jsou zejména úroky, ale také jiné poplatky (např. za poskytnutí úvěru, sepsání smlouvy, vedení úvěrového účtu).

Život na úvěr je čím dál modernější. Banky i jiné subjekty nabízejí klientům rychlé půjčky, předschválené spotřebitelské úvěry či kreditní karty, které lze snadno získat u stánku banky v nákupních centrech.

Nejvíce peněz Češi dlužíme na úvěrech na bydlení. Největší část jsou hypotéky, menší tvoří úvěry ze stavebního spoření.

Roste však počet lidí, kteří dluhy nezvládnou a ocitnou se v dluhové pasti. Ze spárů exekutorů je může dostat jen bolestivý pětiletý osobní bankrot.