Info pro finance

Rizika finančního trhu

Nabídka bank v oblasti běžných účtů je velmi široká a často se mění. Zorientovat se mezi nimi není vůbec jednoduché a vzájemně je porovnávat je ještě obtížnější. Na českém trhu jsou nabízeny spousty nejrůznějších produktů a balíčků, o výhodnosti účtu často rozhodují detaily.

Spotřebitel by si měl především dobře promyslet a ujasnit, co vlastně potřebuje, k čemu, jak často a jakým způsobem chce využívat bankovní služby. Důležité je to zejména u „balíčkových“ produktů, aby zbytečně neplatil za službu, kterou nepotřebuje a nikdy nevyužije.

Měl by si důkladně zjistit, co která banka nabízí a jak to odpovídá jeho představám a potřebám.

Zaměřit se zejména na produkty poskytované bankami, které jsou v jeho dosahu. I když se v dnešní době se dá účet ovládat prostřednictvím elektronického bankovnictví, cesta na bankovní pobočku je v někdy nevyhnutelná.

Při výběru vhodné banky by se měl klient zajímat o úroveň a zabezpečení elektronického bankovnictví, počet a rozmístění bankomatů.

Na internetu je k dispozici mnoho stránek nabízejících srovnání účtů, je však dobré si u banky ověřit jejich správnost a aktuálnost ještě před uzavřením smlouvy.

Účet by se měl vybírat pečlivě podle předem určených kritérií, která jsou pro spotřebitele důležitá. Neměl by se zaměřit pouze na jeden parametr, ale měl by službu banky posuzovat jako celek.

Při výběru běžného účtu je pro spotřebitele vhodné, aby si zjistil, za jakých podmínek se u banky zřizuje a jak je zpoplatněn spořicí účet, na který by si klient převáděl finanční prostředky pro jejich lepší zhodnocení.

Důležité je si předem ověřit, za jakých podmínek se zřizují platební příkazy, mění trvalé příkazy a jaké poplatky jsou za ně účtovány.

Dále by si měl zjistit, jaká karta je k bankovnímu účtu vydávána a zda chce jen jednu, nebo více karet, jaký druh karty je pro něj vhodný a zda je v její ceně zahrnuto pojištění.

Porovnání účtů naleznete např.

http://www.mesec.cz/bankovni-ucty/osobni-ucty/