Info pro finance

Účty a spoření

Tyto služby řadíme do sektoru bankovnictví. V jeho rámci dochází k přijímání vkladů od veřejnosti formou běžných a spořicích účtů. Následně banka poskytuje bankovní úvěry. úvěrové služby ovšem mohou poskytovat i jiné subjekty, které nejsou bankami či družstevními záložnami.

Český občan upřednostňuje dosud ukládání svých peněz na bankovní účty a to nejčastěji na tzv. běžných účtech. Jejich vedení tak zůstává stále hlavní bankovní službou přesto, že úrokové sazby se na nich prakticky rovnají nule. Existují určité specifické formy vedení účtů (studentské účty). Podnikatelům slouží podnikatelská konta.

Díky značné konkurenci jsou nabízeny bankovní účty nízkonákladové, či dokonce zcela bez bankovních poplatků.

Bankovní účty se mohou využívat i ke spoření (spořicí účty). Kromě bank je nabízejí také družstevní záložny, kampeličky.

Pro osobní účet je aspoň jedna platební karta běžným standardem, základem bývá debetní karta, avšak mnohé banky v balíčkách služeb ke kontu nabízejí i kreditní karty, aniž klienti musí za jejich vydání a používání platit bankovní poplatky.