Info pro finance

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce (ČOI) má na starosti dohled nad těmi nebankovními subjekty, které nespadají do pravomocí České národní banky. Jedná se zejména o leasingové společnosti, nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, finanční poradci atd.

Kontakt

  • Česká obchodní inspekce
  • Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
  • Tel.: +420 296 366 360
  • Fax: +420 296 366 236

Celý tento text ke stažení - Zde.

Činnost

Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Svou činnost vykonává napřič celou republikou, a proto je možné najít její kanceláře v mnoha městech a ve všech českých krajích.

Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad.

Na finančním trhu Česká obchodní inspekce kontroluje zejména:

  • dodržování podmínek stanovených právními a jinými příslušnými předpisy pro poskytování určitých služeb a provozování některých specifických činností
  • zda jsou při sjednávání spotřebitelského úvěru dodržovány povinnosti stanovené právními předpisy (pokud dozor v daném případě nevykonává Česká národní banka).

Kam se obracet?

V případě, že potřebujete radu, anebo chcete podat stížnost na nebankovní subjekty, které spadají do pravomocí České obchodní inspekce, jako jsou leasingové společnosti, nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, a finanční poradci, pak je vhodné se obrátit na bezplatnou Poradenskou a informační službu ČOI.

Česká obchodní inspekce poskytuje spotřebitelům bezplatnou Poradenskou a informační službu, která je k dispozici na většině oblastních inspektorátů ČOI a na řadě dalších míst (živnostenské odbory na některých obecních úřadech apod.). Podrobný seznam kontaktních míst, kde jsou informace poskytovány buď během osobní návštěvy, nebo po telefonu, naleznete zde

Adresa: Štěpánská 15, Praha 2

Úřední hodiny: 7:30 - 12:00 a 12:30 - 16:00, pondělí a středa do 17:00 hod.

Telefon: +420 296 366 219

V elektronické podatelně ČOI je možné podat konkrétní stížnost.