Info pro finance

Varujme se rizik

Je dobré se koncentrovat na okolnosti, které můžeme ovlivnit. Především se jedná o výběr správného produktu odpovídajícího našim prioritám, krátkodobým, střednědobým i dlouhodobým. Cena pojišťovacího produktu (vstupní poplatky a pravidelné pojistné, případně poplatky za exit) by neměla být v porovnání s podobnými produkty přístupnými na trhu ani příliš vysoká, ani nápadně nízká.

Naše uvažování by se mělo koncentrovat na poměr ceny a pravděpodobnosti, že daná událost nastane, resp. jaké by mohly být její důsledky na nás a naše okolí, např. rodinu a vyživované osoby.

Vždy řádně uschovejte pojistnou smlouvu, potvrzení o pojistné smlouvě (pojistku), případně jiný doklad (kartu pojištěnce) prokazující uzavřenou pojistnou smlouvu. Je na místě si pořídit kopie, ať již v papírové formě nebo naskenované např. v datovém úložišti na internetu.

Vycházejme především z našeho věku, koníčků a zálib, vývoje osobních preferencí a rodinných očekávání. Riziko nevhodně zvoleného produktu může pomoci minimalizovat správně zvolený pojišťovací prodejce. Pojištění by mělo být jednou částí dobré správy rodinných financí, neboť riziko k životu neodbytně patří.

Jak natrefit na dobrého pojišťovacího agenta (makléře)? Agent zastupuje pojišťovny ve své nabídce a je jimi ohodnocen. Pozitivem je, že pojišťovna ručí za případnou škodu způsobenou agentem. Makléř se více specializuje na poradenství, hledá variantu pro klienta nepříhodnější. Pomáhá i s řešením pojistné události. Nejlepší cestou ke spolehlivému a odpovědnému zprostředkovateli je kontaktovat Asociaci finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR nebo Unii společností finančního zprostředkování a poradenství.

Další informační zdroje, "kalkulačky" a pod.

Registr pojišťoven, pojišťovacích agentů a makléřů;

Kalkulačka pojistného krytí;

Kalkulačka minimální pojistné hodnoty nemovitostí;

Kalkulačka penzí.