Info pro finance

Rizika finančního trhu

Pojištění jako takové představuje ochranu před nějakým rizikem, resp. pojistnou událostí. Svou podstatnou roli hraje nahodilost nebo také pravděpodobnost, že pojistná událost nastane. Tomu odpovídá plán jak pojistitele (pojišťovny) tak pojistníka (klienta). Všeobecné riziko lze spatřovat v katastrofách celokontinentálního až celosvětového rozsahu, např. ekologická katastrofa spojená s hladomorem, válečné události, pandemie. Závažné problémy by mohly způsobit i rozsáhlejší obchodní války, embarga, špatná hospodářská politika spojená s ekonomickou izolací.

Riziko můžeme spatřovat i v mikrosvětě, tedy u nás samých. Můžeme si vybrat nevhodný produkt, který draze pojišťuje značně nepravděpodobná rizika. Můžeme se také zavázat k nepříjemně vysokým platbám pojistného s tím, že nás v případě problémů rodinného rozpočtu bude neúměrně zatěžovat.

S každým pojištěním jsou spojeny platby pojistného, z kterých jsou hrazeny náklady pojišťovny s provozem a výplatami pojistného u jiných klientů. Součástí provozu je i distribuce a prodej, které se výrazně projevují na nákladech pojišťovny a tím na výši vyplaceného pojistného v případě pojistné události.

U zákonných pojištění vzniká povinnost se do systému zapojit (např. pro zaměstnance a zaměstnavatele a u provozování vozidla), riziko zde spočívá v nastavení pojistných politik státem.

Své problémy může způsobit i přechod od jedné pojišťovny ke druhé, resp. i prosté ukončení pojištění a odstoupení od smluvního vztahu.