Info pro finance

Spotřebitelská sdružení

  • Sdružení českých spotřebitelů nabízí své služby v širokém spektru ochrany zájmů spotřebitele.

    Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR, přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. SČS působí v řadě oblastí - pokrývají odbornosti ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků včetně potravin, technické normalizaci a standardizaci, kvalitě a bezpečnosti služeb včetně služeb finančního trhu aj.

    Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice; +420 261 263 574, scs@konzument.cz www.konzument.cz

  • Své služby nabízejí i další spotřebitelská sdružení. Kontakty jsou k dispozici na stránkách MPO.