Info pro finance

Exekutorská komora České republiky (EK ČR)

 • Exekutorská komora je organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory.
 • Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.
 • Komora publikuje aktuální seznamy registrovaných exekutorů
 • EK ČR vykonává dohled nad činností exekutora a nad řízením činnosti exekutorského úřadu.
 • Podání dotazu, podnětu nebo stížnosti můžete dosáhnout prostřednictvím webového formuláře
 • EK ČR rovněž nabízí možnost bezplatné právní poradny, jejímž cílem je zpřístupnit nezbytnou právní pomoc i sociálně slabším vrstvám obyvatelstva a jednak přispívat k informovanosti veřejnosti o problematice exekučního řízení.
 • Smyslem bezplatné právní poradny je poskytnout krátkou informativní poradu týkající se exekučního řízení.
 • Na konzultaci do bezplatných právních poraden, které se nacházejí v Praze, Brně a Plzni je nutné se telefonicky objednat na číslech 515 917 586 a 210 311 000.
 • Více informací o činnosti komory lze nalézt na webových stránkách: www.ekcr.cz

Kontakt:

 • PRAHA:

  Adresa: Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4

  Tel.:+ 420 210 311 000

  E-mail: praha@ekcr.cz

  Úřední hodiny: 8.00 - 16.00

 • BRNO:

  Adresa: Radnická 14/16, 602 00 Brno

  Tel.:+ 420 515 917 586

  E-mail:komora@ekcr.cz

  Úřední hodiny: 8.00 - 16.00