Info pro finance

Varujme se rizik 

ESMA je nezávislý orgán Evropské unie pro cenné papíry a trhy. Jeho cílem je přispívat ke zvýšení ochrany investorů a posilovat stabilní a fungující finanční trhy v Evropské unii.

V této souvislosti v evropském právu proběhly změny, které se zaměřují na lepší ochranu investora při nákupu a prodeji finančních produktů. Pro tyto účely byla zaktualizovaná Směrnice o trzích finančních instrumentů (MIFID), která byla v důležitých oblastech rozšířena a prohloubena a je známa jako MIFID II.

Změny vstoupí v platnost postupně v několika následujících letech. MIFID II a týkají se např. zákazů některých plateb a forem nefinančních odměn, doporučení a rad, které firmy poskytují investorům, a dále požaduje také striktnější kontroly produktů – neboli Product Governance, které mají doplnit důležité informace ohledně nákladů a poplatků.

ESMA k věci vydala směrnici pro spotřebitele - drobné investory. V anglické verzi ji nabízíme Zde.