Info pro finance

Investiční produkty a kapitálový trh

Investice jsou nástrojem pro řešení situace, ve které máme vyšší zdroje, než jaké zrovna potřebujeme (tj. pro stav finančního přebytku).

V širším slova smyslu se jedná o jakoukoli formu tzv. odložené spotřeby. Odloženou spotřebou rozumíme takové rozhodnutí o vydání našich prostředků, které znamená, že se vzdáme současné spotřeby, abychom si zajistili možnost o to vyšší spotřeby budoucí.

Na finančním/kapitálovém trhu může každý z nás investovat v zásadě dvěma způsoby: Individuální investování znamená, že investor přímo nakoupí cenné papíry firem a společností, od kterých do budoucna očekává příznivé výsledky jejich podnikatelské činnosti. O kolektivním investování hovoříme tehdy, přidá-li své prostředky spolu s ostatními investory do určitého fondu.

Informace v této sekci jsou zatím omezené, další jsou rozpracovány a budou zpřístupněny později.