Info pro finance

Finanční poradenství 

Služby finančního trhu jsou pro jejich konečného uživatele velmi složitým polem, na kterém se stěží sám orientuje. O to více spotřebitel vítá množství nabídek z oblasti ‚finančního poradenství‘.

Finanční poradce by měl klientovi provést rozbor jeho finanční situace a navrhnout řešení, které odpovídá klientovým potřebám.

Je tu však problém. Často totiž finanční poradenství inklinuje k pouhému prodeji finančních produktů, kdy hlavním kritériem je výše provize pro finančního poradce. Většina finančních poradců je placená právě z provizí za prodej finančních produktů. V menšině je zatím placené finanční poradenství, kdy si klient za rozbor své situace a návrh finančního plánu zaplatí.

I zde tedy platí. Dobrá služba není zadarmo. Od poradce žádejte transparentní informaci o tom, jak je jeho služba hrazena.